Om oss

Aktivitetsskolen er et fritidstilbud for elever fra 1.- 4. klasse med ca. 220 barn fordelt på 3 baser; Lillebasen (1. klasse), Storebasen (2. og 3. klasse) og Zoonen (4. klasse). Vi holder åpent før og etter skoletid hver dag, og har heldagsåpent i feriene. 

Lilleaker aktivitetsskole er veldig populær. Mer enn 95% av barna i 1.-4. klasse går hos oss. Vi tilbyr ulike aktiviteter fra dag til dag, og spennende kurs og arrangementer i løpet av året. Lilleaker aktivitetsskole har en ung personalgruppe, jevnt fordelt på kjønn og med mange hobbyer og kompetansefelt. Vi er for tiden 28 ansatte, hvorav en baseleder på hvert trinn.  

Aktivitetsskolen samarbeider tett med skolen, og legger opp til læringsstøttende aktiviteter knyttet til det barna lærer i klasserommet. Vi lager våre planer og bygger opp ukene etter satsningsområdene i Oslo kommunes rammeplan for aktivitetsskolen.