Oppholdstid

Oppholdstid:

§ 9 – Forskrift for kommunale skolefritidsordninger i Oslo kommune

Heldagsplass i SFO er et tilbud på 12,5 timer og mer pr. uke innenfor rammen av daglig åpningstid for den aktuelle SFO. Når skolen er stengt og SFO holder åpent, kan plassen benyttes i hele den aktuelle SFOs åpningstid.

En halvdagsplass i SFO er inntil 12 timer pr. uke.

Rektor fastsetter de ytre rammer for hvordan halvdagsplassen skal benyttes. 

 

Bruk av halv plass på Lilleaker AKS

Vedtak i driftsstyret 21.09.15

* Ved bruk av halvdagsplass på Aktivitetsskolen Lilleaker kan plassen benyttes tre faste dager pr. uke etter skoletid samt inntil fem dager i uka før skoletid, innenfor en ramme på 12 timer per uke. 

I skolens ferier kan plassen benyttes to hele dager pr uke.

* Vedtaket gjelder fra og med 01.01.16 for alle halvdagsplasser ved skolen.

Lilleaker skole