Opptak høsten 2016

Velkommen til hovedopptak 2015

Velkommen til Aktivitetsskolen Lilleaker! Informasjon om hovedopptaket 2016.

Skal barnet begynne på AKS i august, må dere søke om plass innen 10. mai.   Alle elever med skoleplass på Lilleaker, får plass på aktivitetsskolen dersom de ønsker det. 

Det er mulig for nye søkere å benytte plassen fra 1. august. Da har aktivitetsskolen heldagsåpent fram til skolestart den 22. august.  Husk å skrive dato for oppstart på søknadsskjemaet.

Søknadsskjema og priser finner du her.  Dere får en bekreftelse i posten, når søknaden er registrert. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved aktivitetsskolen for hvert år. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året.

Oppstarten i august

Elever som skal begynne i første klasse, er velkomne til å begynne på aktivitetsskolen mellom 1. og 19. august. Mange syns det er fint å bli litt kjent på skolen, møte de andre barna og ha noen morsomme dager utenfor klasserommet før skolen begynner.

Lillebasen holder seg på skolen eller i nærområdet disse ukene, og legger opp til en ganske fast rutine med lek inne og ute, arrangerte aktiviteter, samlingsstund i de nye klassene og matpauser. Foresatte er velkomne til å være her noen timer de første dagene, dersom barnet deres trenger det. Det er mye nytt, og overgangen fra barnehagen er nok både morsom og skummel for de fleste.

Dere vil få mer informasjon om oppstarten på skolens førskoledag, og i brev i løpet av sommeren. 

 

Har du spørsmål om aktivitetsskolen, om opptak eller oppstart, ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post eller telefon. 

 

Lilleaker skole