Opptak høsten 2018

Velkommen til hovedopptak 2015

Velkommen til Aktivitetsskolen Lilleaker! Informasjon om hovedopptaket 2018.

Skal barnet begynne på AKS i august, må dere søke om plass innen 1.juni.  Alle elever med skoleplass på Lilleaker, får plass på aktivitetsskolen dersom de ønsker det.  Søknad om plass gjøres via søknadsportalen. Kun søknader som registrert digitalt blir behandlet, det er ikke lenger mulig å søke på papir. 

Det er mulig for nye søkere å benytte plassen fra 1. august. Da har aktivitetsskolen heldagsåpent fram til skolestart den 20. august.  Husk å skrive dato for oppstart på søknadsskjemaet.

Priser og utfyllende informasjon om Aktivitetsskolen finner du på hjemmesiden til Oslo Kommune.  Dere får en bekreftelse i posten når søknaden er registrert, plassen må aksepteres via søknadsportalen. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved aktivitetsskolen for hvert år. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året.

Oppstarten i august

Elever som skal begynne i første klasse, er velkommen til å begynne på aktivitetsskolen mellom 1. og 17. august. Mange syns det er fint å bli litt kjent på skolen, møte de andre barna og ha noen morsomme dager utenfor klasserommet før skolen begynner.

Lillebasen holder seg på skolen eller i nærområdet disse ukene, og legger opp til en ganske fast rutine med lek inne og ute, arrangerte aktiviteter, samlingsstund i de nye klassene og matpauser.

Dere vil få mer informasjon om oppstarten på skolens førskoledag, og informasjon om AKS hverdagen og rutiner finner dere på nettsidene våre. 

 

Har du spørsmål om aktivitetsskolen, om opptak eller oppstart, ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

 

Hilsen
Nanna Lone
AKS leder
nanna.cecilie.lone@ude.oslo.kommune.no
48 21 72 08