Opptak høst 2020

Velkommen til hovedopptak 2015

 Informasjon om hovedopptaket 2020.

Skal barnet begynne på AKS i august, må dere søke om plass innen 15. mai.  Alle elever med skoleplass på Lilleaker, får plass på aktivitetsskolen dersom de ønsker det.  Søknad om plass gjøres via søknadsportalen. Kun søknader som er registrert digitalt blir behandlet. Det er gratis kjernetid for alle 1.klassinger. For mer informasjon om gratis kjernetid se oslo kommune sine hjemmesider

Det er mulig for nye søkere å benytte plassen fra 5. august skoleåret 2020. Aktivitetsskolen holder stengt mandag 3.august og tirsdag 4.august i forbindelse med planleggingsdager. Fra 5 august har aktivitetsskolen heldagsåpent fram til skolestart den 17. august.  

 

Priser og utfyllende informasjon om Aktivitetsskolen finner du på hjemmesiden til Oslo Kommune.  Dere får en bekreftelse i posten når søknaden er registrert, plassen må aksepteres via søknadsportalen. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved aktivitetsskolen for hvert år. 

 

Oppstarten i august
Elever som skal begynne i første klasse, er velkommen til å begynne på aktivitetsskolen mellom 5. og 17. august  skoleåret 2020. Mange syns det er fint å bli litt kjent på skolen, møte de andre barna og ha noen morsomme dager utenfor klasserommet før skolen begynner.

Lillebasen holder seg på skolen eller i nærområdet disse ukene, og legger opp til en ganske fast rutine med lek inne og ute, arrangerte aktiviteter, samlingsstund i de nye klassene og matpauser.

Dere vil få mer informasjon om oppstarten på førskoledagen.

Har du spørsmål om aktivitetsskolen, om opptak eller oppstart, ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hilsen
Nanna Lone
AKS leder
nanna.cecilie.lone@ude.oslo.kommune.no
48 21 72 08