Olweus

Programmet er utviklet av Dan Olweus, forsker ved Universitetet i Bergen. I Oslo kommune er det 45 Olweusskoler.

Arbeidet har fire hovedmål:

  • Bevisstgjøre og engasjere elever og lærere.
  • Styrke læreren som leder.
  • Stoppe mobbingen.
  • Dokumentere resultatene.


Olweus' antimobberegler

Dette er antimobbereglene som alle på Lilleaker skole følger. Hver høst lager vi nye plakater med disse reglene som henges opp i alle klasserom og i alle fellesrom.

  • Vi skal ikke mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
  • Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til en voksen.
snakkeboble