Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Vår hovedmålsetning er at alle elevene på skolen skal trives og glede seg til å gå på skolen. Gjennom kontinuerlig arbeid med klassemiljøet og klasseledelse vil vi gjøre det vi kan for å se alle elevene på skolen. Vi arbeider med det sosiale rundt elevene slik at de skal ha et godt grunnlag for læring i klasserommet, sammen med andre elever i friminuttene og i andre felles aktiviteter.

Les mer om retten til trygt og godt skolemiljø og den nye opplæringsloven.

Glade skoleelever, illustrasjon