SkoleSMS

Foresatte har muligheten til å:

  • Sende SMS-melding til læreren når barnet ditt er sykt eller via Skolemeldingsappen
  • Motta viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen via SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

Hvordan sende SMS til skolen?

For å melde fra om sykt barn etc., sender foresatte en SMS med teksten:

LIL [klasse] [tekst] til 59 44 72 70 (OBS NYTT NR)

Hvis du har en elev i 7A, sender du for eksempel slik: "LIL 7A Lisa er syk i dag. Hilsen mor til Lisa, Nina" til 59447270

Denne teksten vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse..