IKT-regler

Generell bruk av datamaskiner:

 -

elevene bruker IKT-utstyret etter avtale med lærer

 -

E-post (fra 4. trinn) og Internett brukes til å kommunisere med lærere og medelever og til innhenting av informasjon som skal brukes i skolearbeid

 Vi skal ikke misbruke datasystemet. Det vil si:

 -

at man ikke skriver e-post eller sender meldinger med stygt eller negativt innhold til andre

 På skolen har vi mye datautstyr som vi ønsker å beholde lenge. Det betyr:

 -

at utstyret skal behandles forsiktig

 -

at de som ødelegger utstyr med vilje, må erstatte det som er blitt ødelagt

 -

at ingen elever får laste ned eller legge inn programvare på maskinene

 -

at vanlige regler for alminnelig god oppførsel gjelder når man bruker datamaskinene

Lilleaker skole