Rettigheter og plikter

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over regelverket i grunnskolen. Oversikten finner på Udirs hjemmeside.

Lilleaker skole