SkoleSMS

Foresatte har muligheten til å:

  • Sende SMS-melding til læreren når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen via SMS
  • Dersom du mottar en SMS fra skolen, kan du ganske enkelt bare svare på denne

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

Hvordan sende SMS til skolen?

For å melde fra om sykt barn etc., sender foresatte en SMS med teksten:

  • LIL [klasse] [tekst] til 417 16 112

Hvis du har en elev i 7A, sender du for eksempel slik: "LIL 7A Lisa er syk i dag. Hilsen mor til Lisa, Nina" til 417 16 112.

Denne teksten vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse og/eller mobil.