Foreldrevakt trafikk

FAU har besluttet at det skal avholdes trafikkaksjon med foreldrevakter utenfor skolen om morgenen valgte dager i klassens uke. Dette for å sikre en trygg skolevei. Det er klassekontaktene som sørger for at foreldre fra klassen stiller som vakter. 2-3 vakter valgt/e morgen/er. Refleksvester merket FAU ligger i skuffene i et gammelt bibliotekskartotek som står rett innenfor bygg C inngangen fra skolegården, gå først gjennom to glassdører og så rett til venstre. Vennligst legg vestene tilbake.

Oppgavene består av følgende:

  • Påse at parkeringsbestemmelsene i Lilleakerveien blir fulgt.
  • Påse at ingen kjører eller snur på fortauet utenfor skolen.
  • Påse at ingen parkere ved konteinerene.
  • Ha et øye med gangfelt over Ullernchausseen som gjerne benyttes av eldre elever. Ved behov gi gjerne råd om trafikksikker kryssing av hovedveien. 
  • Henvise alle som prøver å snu på dertil lite egnede steder til snuplass i enden av veien

 

Klassefordelt trafikkaksjon høstsemesteret 2018

Dato ukestart

Uke

Klasse

Klokkeslett

20.8.

34

4b

0800-0840

 

35

4a

0800-0840

 

36

2b

0800-0840

 

37

2a

0800-0840

 

38

3b

0800-0840

 

39

3a

0800-0840

1.10.

40

 X

Høstferie

 

41

6b

0800-0840

 

42

6a

0800-0840

 

43

5b

0800-0840

 

44

5a

0800-0840

 

45

7b

0800-0840

 

46

7a

0800-0840

 

47

1b

0800-0840

 

48

1a

0800-0840

 

49

4b

0800-0840

 

50

4a

0800-0840

 

51

2b

0800-0840

 

Med vennlig hilsen og lykke til, Trafikk-komiteen / FAU.