Foreldrevakt trafikk

FAU har besluttet at det skal avholdes trafikkaksjon med foreldrevakter utenfor skolen om morgenen valgte dager i klassens uke. Dette for å sikre en trygg skolevei. Det er klassekontaktene som sørger for at foreldre fra klassen stiller som vakter. 2-3 vakter valgt/e morgen/er. Refleksvester merket FAU ligger i skuffene i et gammelt bibliotekskartotek som står rett innenfor bygg C inngangen fra skolegården, gå først gjennom to glassdører og så rett til venstre. Vennligst legg vestene tilbake.

Oppgavene består av følgende:

  • Påse at parkeringsbestemmelsene i Lilleakerveien blir fulgt.
  • Påse at ingen kjører eller snur på fortauet utenfor skolen.
  • Påse at igen parkere ved konteinerene.
  • Ha et øye med gangfelt over Ullernchausseen som gjerne benyttes av eldre elever. Ved behov gi gjerne råd om trafikksikker kryssing av hovedveien. 
  • Henvise alle som prøver å snu på dertil lite egnede steder til snuplass i enden av veien

 

Vakter fra uke 1 til og med uke 17 i 2018:

Dato ukestart

Uke

Klasse

Klokkeslett

 

1

2a

0800-0840

 

2

2b

0800-0840

 

3

3a

0800-0840

 

4

3b

0800-0840

 

5

6a

0800-0840

 

6

6b

0800-0840

 

7

5a

0800-0840

19.02.

8

 

Vinterferie

 

9

5b

0800-0840

 

10

7a

0800-0840

 

11

7b

0800-0840

 

12

7c

0800-0840

26.03.

13

 

Påskeferie

 

14

1a

0800-0840

 

15

1b

0800-0840

 

16

4a

0800-0840

 

17

4b

0800-0840

Klassefordelt trafikkaksjon vårsemesteret 2018

 

Med vennlig hilsen og lykke til, Trafikk-komiteen / FAU.