Levering og henting av elever

Å gå eller sykle fremfor å bli kjørt er blitt spesielt viktig ettersom parkeringsplassen ved Ullerntunet bo - og behandlingssenter ikke lenger kan benyttes.

Lilleakerveien utenfor skolen er trang og ofte kaotisk om morgenen like før skolen starter. Vi oppfordrer elevene til å gå eller sykle til skolen. Hvis du likevel MÅ kjøre barnet ditt til skolen, ber vi om at du ikke snur bilen utenfor skolen eller parkerer på fortauet, men kjører helt opp til snuplassen, og parkerer på boligsiden av Lilleakerveien. Hvis du rygger foran skolen, skaper du trafikkfarlige situasjoner.

Lilleaker skole bidrar med skolepatruljemedlemmer fra 7. trinn som skal være til stede i gangfeltet i Lilleakerveien hver morgen fra kl. 08.15 til kl. 08.25, og de er der for å gjøre skoleveien tryggere for gående og syklende. FAU arrangerer trafikkvakter om morgenen fra kl. 8.00 til kl. 8.30. De fleste morgener står en eller to velvillige foreldre utenfor skolen og gjør trafikksituasjonen tryggere for alle.

Vennligst respekter ordningen, også for ditt eget barns skyld!

Med vennlig hilsen Lilleaker skole v/Trafikkomitèen