Skolepatruljen

Hensikten er å øke trafikksikkerheten for elevene gjennom å sikre at de kommer seg trygt over gangfeltet, samt å gjøre bilister oppmerksomme på at også de er med på å bidra til en trygg skolevei. Det vektlegges også at medlemmene skal være forbilder for de andre elevene på skolen når det gjelder hvordan man ferdes i trafikken.

Det er til sammen 20 elever på 7. trinn som utgjør skolepatruljen på Lilleaker skole. Disse elevene får både teoretisk og praktisk trafikkopplæring av en lærer med ansvar for dette. Etter minimum 10 timer gjennomfører de fremtidige skolepatruljemedlemmene en eksamen som godkjennes av politiet.

Innholdet i opplæringen og retningslinjene skolepatruljemedlemmene tar utgangspunkt i, er basert på bestemmelser av Bymiljøetaten i Oslo kommune og politiet. Disse er ikke tilpasset det spesifikke trafikkbildet i Lilleakerveien, men gjelder for alle skolene i Oslo kommune.

Under kan du se når du som bilist skal stoppe og ikke. Merk at bilistene alltid skal stoppe når skolepatruljen har elever bak seg som skal over veien. De står da i sperrestilling. Det er politiet som har definert sikkerhetssonen. Det er først når dette området er tom for biler i bevegelse at skolepatruljen går i klarstilling, og elever kan krysse gangfeltet. Hvilestilling betyr at bilene kan kjøre. 

Skolepatruljens stilling