Foreldrevakt trafikk

FAU har besluttet at det skal avholdes trafikkaksjon med foreldrevakter utenfor skolen om morgenen valgte dager i klassens uke. Dette for å sikre en trygg skolevei. Det er klassekontaktene som sørger for at foreldre fra klassen stiller som vakter. 2-3 vakter valgt/e morgen/er. Refleksvester merket med FAU kan hentes på skolens kontor. Vennligst sørg for at vestene leveres tilbake.

 

Oppgavene består av følgende:

- Påse at parkeringsbestemmelsene i Lilleakerveien blir fulgt

- Påse at ingen kjører eller snur på fortauet utenfor skolen

- Henvise alle som prøver å snu på dertil lite egnede steder, til snuplass i enden av veien

- Gi informasjon til foreldre om hvilke steder det er lov å parkere

 

 Vakter fra uke 1 til og med uke 17 i 2017:

Klassefordelt trafikkaksjon høst 2016
 

 Med vennlig hilsen og lykke til, Trafikk-komiteen / FAU.