Lilleakerelever aksjonerte mot utbyggingen på Sollerudstranda

Elevaksjon

Det var mange engasjerte og ivrige elever fra 7. trinn som ville markere sin motstand mot utbyggingen.
Elevene benytter stranda både i skoletiden og på fritiden, og mener dette får store konsekvenser for de og medelever i mange år fremover.

Dere kan lese og se mer om markeringen i Akersposten (lenke) og i Supernytt (lenke