NY KERAMIKKOVN TIL LILLEAKER SKOLE

SPS

Endelig kan vi starte opp med leire, og brenning av denne, i kunst- og håndverkstimene igjen.
Den gamle keramikkovnen sa farvel for flere år siden, og vi har lenge ønsket oss en ny.
Tidligere i høst søkte kunst- og håndverkslærer Ellen Rygh om midler til dette gjennom Sparebankstiftelsen DNB, og i starten av desember fikk vi en hyggelig førjulsgave.
Det ble bevilget kr. 75 000,- til innkjøp av ny ovn, og 11. desember var Ellen og assisterende rektor Siri på et høytidelig arrangement der de fikk overrekt beviset på denne tildelingen.

Nå gjenstår det å få ryddet, kjøpt inn og montert utstyret.
Vi satser på at vi kan starte opp med keramikk på skolen når neste skoleår starter.
Tusen takk til Ellen som har stått på for å få til dette!