Vi starter opp for 1. - 4. trinn på mandag

Skolestart mandag 27.04

Utdanningsdirektoratet har, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, utarbeidet veiledere som gir skolene den opplæringen de trenger får å starte opp. Og for at vi på best mulig måte kan veilede elevene og deres foresatte.
 
Veilederen påpeker tre forhold som er spesielt viktige i den nye skoledagen for å unngå
smitte:

1. Syke barn og ansatte skal ikke være på skole eller AKS - Elever og ansatte med luftveissymtomer eller sykdomsfølelse skal holde seg hjemme til de har vært symtomfrie i 1 døgn. Dersom elever bli syke på skolen, må de bli hentet så fort som mulig.

2. God hygiene og godt renhold - God hånd- og hostehygiene reduserer smitte. Vi har utarbeidet rutiner for god hygiene, og elever og ansatte skal få opplæring. 

Vi har økt renhold med ekstra vask av dørhåndtak, gelendere, brytere og toaletter. Utstyr skal holdes rent, og barna kan ikke ta med egne leker på skolen.

3. Redusert kontakt mellom personer - Avstanden er ikke så lett å regulere for de yngste, men det aller viktigste er å begrense antall nærkontakter ved å ha mindre grupper og faste ansatte til hver gruppe. Skole og AKS vil ha aktiviteter i samme gruppe.

Vi viser til informasjon vi har sendt ut til alle foresatte, der vi viser til hvilke endringer det vil bli for de enkelte klassene.

Det er store arbeider i Lilleakerveien, forbi skolen, så det er viktig at der følger de minste til skolen og benytter gangbroen inn i skolen, da dette er den sikreste veien.

Foresatte kan følge barna til skolen, men ikke være med inn i skolen.
Elevgrupper vil ha friminutt på ulik tid, og ha faste steder å være ute.

Endriger i åpningtider på Aktivitetsskolen
Forskrifter med hjemmel i smittevernloven gir nå skolene midlertidig mulighet for noen avvik fra Opplæringsloven, dersom det er nødvendig. Det innebærer at skolene kan gjøre noen tilpasninger i forhold til undervisningstimer og åpningstid på AKS.
For å ivareta smittevern, bemanningsnorm og differensiering av grupper, er det i denne perioden ikke mulig med morgenåpnin på AKS og tilbudet på AKS midlertidig være åpent til kl. 16.00. 

Her kan dere se en informasjonsfilm om skolestart. Fint om dere ser denne sammen med barna.

Foresatte som ikke ønsker å sende barna sine på skolen fordi de for eksempel er engstelige, må melde fra til skoeln og må selv ivareta barnets opplæringsplikt.

Opplæring for elever på 5. - 7. trinn
Elever på 5.–7. trinn og skal fortsatt være hjemme og få undervisning hjemmefra. Regjeringen vil bruke de neste to ukene på å se an situasjonen, før videre tilbakeføring til skolen.

Store arrangementer
Foreløpig er større arrangementer som 17. mai-feiring i skolegården og foreldremøter avlyst. Skolen vil komme tilbake med mere informasjon om avslutninger o.l. senere.