Olweus

Olweusprogrammet er et program for å redusere mobbing og antisosial atferd i grunnskolen. Programmet er utviklet av Dan Olweus, forsker ved Universitetet i Bergen. I Oslo kommune er det 45 Olweusskoler.

Arbeidet har fire hovedmål:
Bevisstgjøre og engasjere elever og lærere.
Styrke læreren som leder.
Stoppe mobbingen.
Dokumentere resultatene.

Olweus' antimobberegler

Dette er antimobbereglene som alle på Lilleaker skole følger. Hver høst lager vi nye plakater med disse reglene som henges opp i alle klasserom og i alle fellesrom.

Vi skal ikke mobbe andre.

Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.

Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.

Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til en voksen.


Olweusplakat 2016-2017