Lilleaker skoles logo

Litt om Lilleaker skole

  • Barneskole sentralt på Lilleaker
  • Skolen startet i 1882 på Lilleaker der Kiwi ligger nå
  • Ny skole stod klar i 1900
  • Bygg C var ferdig i 1997 med samlingssal, ny gymsal og kontorer
  • 400 flotte elever delt på to paralleller
  • 70 dyktige ansatte på skolen og Aktivitetsskolen
  • Alle klasserommene er nyoppusset og utstyrt med elektroniske tavler
  • Våre satsningsområder er læringsmiljø, Olweus, klasseledelse og vurdering for læring.

 

Drawing of a city

nullmobbing.no

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.  Les mer på nullmobbing.no.

 

.

Drawing of a city