Litt om Lilleaker skole

  • Barneskole sentralt på Lilleaker
  • Skolen startet i 1882 på Lilleaker der Kiwi ligger nå
  • Ny skole stod klar i 1900
  • Bygg C var ferdig i 1997 med samlingssal, ny gymsal og kontorer
  • 400 flotte elever delt på to paralleller
  • 70 dyktige ansatte på skolen og Aktivitetsskolen
  • Alle klasserommene er nyoppusset og utstyrt med elektroniske tavler
  • Våre satsningsområder er læringsmiljø, Olweus, klasseledelse og vurdering for læring.

 

Nullmobbing

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.  Les mer på nullmobbing.no.

 

Vi er en miljøfyrtårnskole