Driftsstyret

Medlemmer:

Foreldrerepr.: Magne Blindheim (Leder)
Foreldrerepr.: Karl Oluf Wennerberg (Nestleder)

Ansattrepr.: Berit Harnæs Sivesind
Ansattrepr.: Merete Norgaard  

Politisk repr.: Susanne G. Klafstad (Høyre)  
Politisk repr.: Birgit Osnes (Høyre)
Politisk repr.: Ole Hagen (Arbeiderpartiet)


Rektor/sekr.: Erling Marøy  


Les mer om Driftsstyre i Osloskolen på Elev og lærling ombudet i Oslo sin nettside