Kontakt AKS

Telefon

  • Kryssebord: 475 13 993 (07.30-08.30 og 13:30 - 17:00)
  • Baseledere: 482 17 389 (08:00 - 17.00)
  • Aktivitetsskoleleder: 482 17 208 (09:00 - 16.00)

Nummeret til aktivitetsskolens leder skal kun benyttes når dere ønsker å komme i direkte kontakt med vedkommende.

E-post

Aktivitetsskolen: aks.lilleaker@osloskolen.no
Aktivitetsskoleleder Nanna Cecilie Lone: nanna.cecilie.lone@ude.oslo.kommune.no

Meldinger med beskjeder for samme dag må være motatt til  kl. 12:30.

Postadresse

Oslo kommune, utdanningsetaten
Aktivitetsskolen Lilleaker
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Lilleaker skole