Kontakt AKS

Adresse: 

Aktivitetsskolen Lilleaker
Lilleakerveien 49
0284 Oslo

 

Telefon: 

  • Kryssebord: 47 51 39 93 (07.30-08.30 og 13:30 - 17:00)
  • Baseledere: 48 21 73 89 (08:00 - 12:30)
  • Aktivitetsskoleleder: 48 21 72 08

Nummeret til aktivitetsskolens leder skal kun benyttes når dere ønsker å komme i direkte kontakt med vedkommende.

 

E-post:

E-post Aktivitetsskolen: aks.lilleaker@osloskolen.no
E-post aktivitetsskoleleder Nanna Cecilie Lone: nanna.cecilie.lone@ude.oslo.kommune.no

E-post med beskjeder for samme dag må være inne før kl. 12:30.

Lilleaker skole