Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Lilleaker
Lilleakerveien 49
0284 Oslo

 

Kryssebord: 22 13 42 92 (13:30 - 17:00)

Baselederkontor: 22 13 42 95 (08:00 - 13:30)

Aktivitetsskoleleder: 22 13 42 90

E-post aktivitetsskolen: aks.lilleaker@osloskolen.no

E-post aktivitetsskoleleder Nanna Cecilie Lone: nanna.cecilie.lone@ude.oslo.kommune.no

E-post med beskjeder for samme dag må være inne før kl. 12:30.

Nummeret til aktivitetsskolens leder skal kun benyttes når dere ønsker å komme i direkte kontakt med vedkommende.

Lilleaker skole