Storebasen

Aktivitetsskolens største resurs er et mangfold av kompetente barn og voksne som bidrar til en aktiv hverdag. Vi har mengder av materiale og områder for fri lek, selvstyrt lek og læring. I tillegg arrangerer vi hver dag et utvalg voksenstyrte aktiviteter tilknyttet læreplanen, hvor lek og moro står i forgrunn for konkrete kompetansemål. Storebasen er en arena i stadig utvikling, der barna finner tid og ressurser til å skape, utforske og utfolde seg innenfor gitte rammer.

Vi sender ut ukeplaner, månedsbrev og annen informasjon via portalen i Skoleplattformen Oslo. Dere som foresatte oppfordrers til å bruke Skolemeldingsapp'en .

Påmelding til ferier og fridager.

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut påmelding som må besvares, innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

 

 

Rutiner

Det er viktig at dere passer på at barnet deres blir krysset inn om morgenen og ut om ettermiddagenpå Storebasen.  

Barna må ha med 2 matpakker tirsdager, torsdager og fredager.

Vi serverer 1 måltid mandager og onsdager, så disse dagene sender dere med 1 matpakke.

Vi er mye ute hver dag, så sørg for gode uteklær, regntøy og ekstra skift.  Vi gir beskjed hvis vi skal på turer eller har aktiviteter som krever at man tar med seg noe spesielt.