Storebasen

Aktivitetsskolens største resurs er et mangfold av kompetente barn og voksne som bidrar til en aktiv hverdag. Vi har mengder av materiale og områder for fri lek, selvstyrt lek og læring. I tillegg arrangerer vi hver dag et utvalg voksenstyrte aktiviteter tilknyttet læreplanen, hvor lek og moro står i forgrunn for konkrete kompetansemål. Storebasen er en arena i stadig utvikling, der barna finner tid og ressurser til å skape, utforske og utfolde seg innenfor gitte rammer.

Påmelding til ferier og fridager.

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut påmeldingsskjema som må leveres tilbake til Aktivitetsskolen, innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

Les mer detaljer i vår halvårsplan

 *minner om at halvtårsplanen er veiledende og kan endres i takt med skolens planer.

NB! Første skoledag (20. August) holder vi åpent 07.30-09.30, og 11.00-17.00.

Ansatte

Mira Valkova (baseleder). 

Ermis Foukis.

Sunniva B. Johansen.

Halvor Rollag.

Kikki Sommerfelt.

Kristel Hoel.

Helena Haglund.

Ragnhild Solhaug.

Salar Bahdor.

Sana Jafri.

Drawing of a city