Strategisk plan

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
Tiltak: Delta i Utdanningsetatens Skoleutviklingstiltak: Tenke mer - regne bedre. 
Faggruppene utarbeider metodikkforslag innenfor basisfagene på skolen

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
Tiltak: Oppfølging og erfaringsdeling av hvordan bruke Vurdering for læring i klasserommet. Skolen skal utforme en forpliktende plan for hvordan Vurdering for læring gjennomføres på Lilleaker skole.
 
Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
Tiltak: Deltagelse i sentralt prosjekt: Inkluderende barnehage- og skolemiljø
Lilleaker skoles logo