Skolehelsetjenesten

Helsesøster Elisabeth Aasrud

Tilstede mandag, tirsdag og onsdag.
Tlf: 22 13 42 73 / 95 29 11 47

E-post: elisabeth.aasrud@bun.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut Ragnhild Bech

Tilstede etter avtale.
Tlf: 95 30 73 02
E-post: bech.ragnhild@bun.oslo.kommune.no

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oslo kommune - skolehelsetjenesten

Her kan dere lese om denne tjenesten.

 

Aktuelle lenker

Behandling og forebygging av hodelus (pdf)

Folkehelseinstituttet

Familiens hus - Bydel Ullern Oslo Kommune

Røde Kors' kontakttelefon for barn og ungdom:
Tlf: 800 33 321

Bekymringstelefonen Voksne for barn og ungdom:
Tlf : 800 33 321