Skolehelsetjenesten

Helsesøster Elisabeth Aasrud

Tilstede mandag, tirsdag, onsdag og annenhver torsdag (oddetallsuker).
Tlf: 22 13 42 73 / 95 29 11 47
E-post: elisabeth.aasrud@bun.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Ragnhild Bech

Tilstede etter avtale.
Tlf: 95 30 73 02
E-post: bech.ragnhild@bun.oslo.kommune.no

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettside.