IKT-regler

Generell bruk av datamaskiner:

  • Elevene bruker IKT-utstyret etter avtale med lærer
  • E-post (fra 4. trinn) og Internett brukes til å kommunisere med lærere og medelever og til innhenting av informasjon som skal brukes i skolearbeid


Vi skal ikke misbruke datasystemet. Det vil si:

  • at man ikke skriver e-post eller sender meldinger med stygt eller negativt innhold til andre


På skolen har vi mye datautstyr som vi ønsker å beholde lenge. Det betyr:

  • at utstyret skal behandles forsiktig
  • at de som ødelegger utstyr med vilje, må erstatte det som er blitt ødelagt
  • at ingen elever får laste ned eller legge inn programvare på maskinene
  • at vanlige regler for alminnelig god oppførsel gjelder når man bruker datamaskinene 
Lilleaker skole