Vår profil

Vest i Ullern bydel ligger Lilleaker skole. En barneskole med ca. 400 elever fordelt på 1. -7. trinn. 

Lilleaker skole er en tradisjonsrik skole som i mange år har arbeidet for å skape trygge og gode læringsarenaer for elevene på skolen. Gjennom Olweus' tiltaksprogram mot mobbing og andre tiltak for å skape gode relasjoener mellom alle på skolen ser vi at vi også oppnår gode faglig resultater. Skolen har vurdering for læring dsom ett <v våre satsningsområder og samarbeider om planer for god praksis. 

Vi tar i bruk varierte læringsarenaer og legger vekt på at alle elevene skal bli sett og få utfordringer som er tilpasset den enkelte. Vi bruker nærområdet vårt aktivt i undervisningen og samler hele skolen én dag i året på uteplassen vår ved Lysakerelven, som et ledd i å skape gode relasjoner på tvers av trinnene.

Vi er opptatt av en åpen dialog og et positivt skole-hjem samarbeid og setter pris på engasjerte foresatte som er opptatt av barnas hverdag. Aktivitetsskolen har et variert tilbud og er veldig populær. 95% av elevene på 1.-4. trinn benytter seg av tilbudet. 

Vår egen lærer Ingrid Harto skrev en egen sang til Lilleaker. Den synger vi gjerne på en av samlingene i løpet av året.

Lilleaker er en barneskole som ligger vest i Oslo, i bydel Ullern.

  • 400 elever fordelt på 2 paralleller i 1.-7.trinn
  • 70 ansatte på skolen og aktivitetsskolen
  • Skolen er fordelt to tre bygninger som har blitt pusset opp og utvidetet i flere omganger
  • Ny lekeplass innviet høsten 2016
  • Flott uteområder med ny oppmalt skolegård og nye sykkelstativer i 2017
Drawing of a city