Vår profil

Visjon: Et trygt skolemiljø som gir grunnlag for læring.

Lilleaker skole er en tradisjonsrik skole som i mange år har arbeidet for å skape trygge og gode læringsarenaer for elevene på skolen. Gjennom Olweus' tiltaksprogram mot mobbing og andre tiltak for å skape gode relasjoner mellom alle på skolen ser vi at vi også oppnår gode faglig resultater. Skolen har vurdering for læring dsom ett av våre satsningsområder og samarbeider om planer for god praksis. 

Vi tar i bruk varierte læringsarenaer og legger vekt på at alle elevene skal bli sett og få utfordringer som er tilpasset den enkelte. Vi bruker nærområdet vårt aktivt i undervisningen og samler hele skolen én dag i året på uteplassen vår ved Lysakerelven, som et ledd i å skape gode relasjoner på tvers av trinnene.

Vi er opptatt av en åpen dialog og et positivt skole-hjem samarbeid og setter pris på engasjerte foresatte som er opptatt av barnas hverdag. Aktivitetsskolen har et variert tilbud og er veldig populær. 95% av elevene på 1.-4. trinn benytter seg av tilbudet. 

minOsloskole.no ligger det mer detaljert informasjon fra nasjonale prøver, osloprøven og elevundersøkelsen.

Vår egen lærer Ingrid Harto skrev en egen sang til Lilleaker, og Christel Fauchald Strand har diktet sangen om Lilleaker skole. Begge sangene synges ofte på felles samlingene våre i løpet av skoleåret. 

Lilleaker er en barneskole som ligger vest i Oslo, i bydel Ullern.

  • 400 elever fordelt på to paralleller i 1.-7. trinn
  • 60 ansatte på skolen og aktivitetsskolen
  • Skolen er fordelt på tre bygninger som har blitt pusset opp og utvidetet i flere omganger
  • Ny lekeplass innviet høsten 2016
  • Flott uteområder med ny oppmalt skolegård og nye sykkelstativer i 2017