Temaområder

Aktivitetsskolen samarbeider tett med skolen, og legger opp til læringsstøttene aktiviteter knyttet til det barna lærer i klasserommet. Vi lager våre planer og bygger opp ukene etter satsningsområdene i Oslo kommunes rammeplan for aktivitetsskolen.

Vi har også fokus på de 4 målområdene i rammeplanen for aktivitetsskolen i Oslo:

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Vi tilrettelegger for aktiviteter som gir elevene rom for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen, natur, miljø og bærekraftig utvikling. Dette gjør vi gjennom aktiviteter som f.eks: eksperimenter, kildesortering, og økt bevissthet om natur og miljø.

Fysisk aktivitet 

Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom ulike aktiviteter i hverdagen, som gymsal, fotball, basket, dans og aktiviteter ute. Fysisk aktivitet er med på å fremme elevenes konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse.

Kunst, Kultur og kreativitet

Elevene skal få muligheten til å utvikle sine kreative evner gjennom arbeid med f.eks: sying, pærling, tegning, kunstprosjekter, veving, kurs og andre spennende ting. 

Mat og helse

Elevene skal få kjennskap til ulike råvarer ved å bruke sansene sine. De skal lære om hvor maten kommer fra og hvordan maten lages. Vi arrangerer en fast matdag i uken, hvor en gruppe elever får prøve seg på matlagning, eller får opplæring i ulike matkulturer ved å sanse seg frem i en verden av smak og dufter.

 

barn