Skolefrukt

På Lilleaker deler vi ut frukt hver dag til de barna som abonnerer på myndighetenes subsidierte skolefruktordning.

Påmelding til skolefrukt skjer på egen nettside: www.skolefrukt.no - eller via telefon 815 20 123.

Skolefrukt