Miljøfyrtårn

Siden 2005 har skolen vår vært en miljøfyrtårnskole. Dette betyr at vi har et fokus på miljøet vårt.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Lilleaker skole bidrar ved bla. å sortere restavfall, papir, plast og matavfall og slå av lyset når vi forlater rom.

diplom
Miljøfyrtårnlogo