Miljøfyrtårn

Skolen vår vært en miljøfyrtårnskole siden 2005. Dette betyr at vi har et fokus på miljøet vårt.

Skolen ble resertifisert våren 2019. Les vår klima- og miljørapport

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Lilleaker skole bidrar ved bla. å sortere restavfall, papir, plast og matavfall og slå av lyset når vi forlater rom.

diplom
Miljøfyrtårnlogo