Miljøfyrtårn

Siden 2005 har skolen vår vært en miljøfyrtårnskole. Dette betyr at vi har et fokus på miljøet vårt.
Skolen ble resertifisert våren 2019, og dere kan lese vår klima- og miljørapport HER


Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Lilleaker skole bidrar ved bla. å sortere restavfall, papir, plast og matavfall og slå av lyset når vi forlater rom.

diplom
Miljøfyrtårnlogo