FAU

FAU-styret skoleåret 2017/2018 :

 

Leder: Merethe Hjelmeland- 95 04 63 24
Nestleder: Ingrid Stål  - 45910238
Sekretær:Hege Løkke Johansen  - 41 04 70 53
Kasserer: Irina Antonova - 40 04 82 67

Innkallinger til og referater fra FAU-møtene finnes inne på portalen. Foresatte finner frem ved å logge seg på via skolens hjemmeside og så velge infosiden "FAU og komiteer".

Alle FAU møtene holdes på personalrommet på skolen.
-----------------------