FAU

FAU-styret skoleåret 2017/2018 :

 

Leder: Ingrid Stål  - 45 91 02 38
Nestleder: Ingvild Francke - 92 25 24 06
Sekretær:Hege Løkke Johansen  - 41 04 70 53

Kasserer: Irina Antonova - 40 04 82 67

Innkallinger til og referater fra FAU-møtene finnes inne på portalen. Foresatte finner frem ved å logge seg på via skolens hjemmeside og så velge infosiden "FAU og komiteer".

Alle FAU møtene holdes på personalrommet på skolen.
-----------------------