FAU

FAU-styret skoleåret 2018/2019:

 

Leder: Ingrid Stål  - 45 91 02 38
Nestleder: Hege Løkke Johansen  - 41 04 70 53
Sekretær:Ingvild Francke - 92 25 24 06
Kasserer: Karoline Nystrøm - 98 23 48 94
Kontakt Oslo KFU: Jannicke Rosenberg-Plyhn - 47 08 67 87

Innkallinger til og referater fra FAU-møtene finnes inne på portalen. Foresatte finner frem ved å logge seg på via skolens hjemmeside og så velge infosiden "FAU og komiteer".

Alle FAU møtene holdes på personalrommet på skolen.
-----------------------