FAU

FAU-styret skoleåret 2019/2020:

Leder: Hans-Kristian Alveberg  - 40 92 46 80
Nestleder: Jannicke Rosenberg-Plyhn - 47 08 67 87
Sekretær: Ingrid Evju - 97 56 10 23
Kasserer: Karoline Nystrøm - 98 23 48 94

Innkallinger til og referater fra FAU-møtene finnes inne på portalen. Foresatte finner frem ved å logge seg på via skolens hjemmeside og så velge infosiden "FAU og komiteer".

Alle FAU møtene holdes på personalrommet på skolen.
-----------------------
Informasjon om trafikkvakter 

FUG

FUG-logo

FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU