Om AKS Lilleaker

Aktivitetsskolen Lilleaker er veldig populær. 93% av barna i 1.-4. klasse går hos oss. Vi tilbyr ulike aktiviteter fra dag til dag, og spennende kurs og arrangementer i løpet av året.
Lilleaker aktivitetsskole har en ung personalgruppe, jevnt fordelt på kjønn og med mange hobbyer og kompetansefelt. Vi er for tiden ca 20 ansatte, hvorav to baseledere.

Hverdagen på AKS Lilleaker er preget av struktur og forutsigbarhet for barna, derfor utarbeider vi ukeplaner hver uke som alle foresatte og barn har tilgang til her på hjemmesidene vår.

Det er viktig at barna har det godt på AKS og derfor jobber vi mot at alle skal føle seg trygge og sett hos oss. Alle barn er forskjellige og vi gjør det vi kan for å møte barnas ulike behov. HOS OSS ER ALLE LIKE VIKTIGE!! 

Hver måned sender vi ut månedsbrev via portalen/skolemeldingsappen. Her vil man få info om foregående måned, kommende aktiviteter og andre nyttige ting.

Les mer om dagen til barna på Aktivitetsskolen i Lilleakerheftet