Om AKS Lilleaker

Aktivitetsskolen Lilleaker er veldig populær. 93% av barna i 1.-4. klasse går hos oss. Vi tilbyr ulike aktiviteter fra dag til dag, og spennende kurs og arrangementer i løpet av året. Lilleaker aktivitetsskole har en ung personalgruppe, jevnt fordelt på kjønn og med mange hobbyer og kompetansefelt. Vi er for tiden ca. 20 ansatte, hvorav to baseledere.

Hverdagen på AKS Lilleaker er preget av struktur og forutsigbarhet for barna, derfor utarbeider vi ukeplaner hver uke som alle foresatte og barn har tilgang til her på hjemmesidene vår.

Det er viktig at barna har det godt på AKS og derfor jobber vi mot at alle skal føle seg trygge og sett hos oss. Alle barn er forskjellige og vi gjør det vi kan for å møte barnas ulike behov. HOS OSS ER ALLE LIKE VIKTIGE!! 

Hver måned sender vi ut månedsbrev via portalen/skolemeldingsappen. Der får du info om foregående måned, kommende aktiviteter og andre nyttige ting.

Les mer om dagen til barna på Aktivitetsskolen i Lilleakerheftet

Deltidsplass og endring av opphold

 

Deltidsplass

(Vedtatt i driftsstyret 21.09.15). 

  • Ved bruk av deltidsplass på Aktivitetsskolen Lilleaker kan plassen benyttes tre faste dager pr. uke etter skoletid og inntil fem dager i uka før skoletid, innenfor en ramme på 12 timer per uke. Dette må avtales på forhånd. 
  • I skolens ferier kan plassen benyttes to hele dager pr uke.
  • Vedtaket gjelder fra og med 01.01.16 for alle deltidsplasser ved skolen.

Endring av opphold

Dersom man ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1. januar eller 1. august. Dette gjelder ved endring fra helplass til halvplass.

Ved oppsigelse av plass gjelder følgende: 1 måneds oppsigelses tid fra den 1 i måneden. Det vil si at hvis du sier opp 30 september gjelder utmeldingen fra 1 november. Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.

Endring fra deltidsplass til heltidsplass skjer fortløpende

VIKTIG! Om barnet skal endre oppholdstiden, si opp plassen eller søke plass på AKS kan det kun gjøres gjennom søknadsportalen på Oslo Kommunes hjemmeside.