Om AKS Lilleaker

Lilleaker aktivitetsskole er veldig populær. Mer enn 95% av barna i 1.-4. klasse går hos oss. Vi tilbyr ulike aktiviteter fra dag til dag, og spennende kurs og arrangementer i løpet av året. Lilleaker aktivitetsskole har en ung personalgruppe, jevnt fordelt på kjønn og med mange hobbyer og kompetansefelt. Vi er for tiden ca 25 ansatte, hvorav en baseleder på hvert trinn.

Hverdagen på Lilleaker AKS er preget av struktur og forutsigbarhet for barna, derfor utarbeider vi ukeplaner hver uke som alle foresatte og barn har tilgang til.

Det er viktig at barna har det godt på AKS og derfor jobber vi mot at alle skal føle seg trygge og sett hos oss. Alle barn er forskjellige og vi gjør det vi kan for å møte barnas ulike behov. HOS OSS ER ALLE LIKE VIKTIGE!! 

Fra og med september 2017 starter vi opp med å sende ut månedsbrev på e-post igjen. Her vil man få info om foregående måned, kommende aktiviteter og andre nyttige ting.

AKS Logo