Om hjem-skole samarbeid

Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

Les Oslostandaren for hjem-skole samarabeid og Lilleaker sin egen hjem-skoleerklæring for mer detaljert informasjon.

hender i ring