Lillebasen

Første år på Aktivitetsskolen skal preges av trygghet og forutsigbarhet. På Lillebasen legger vi derfor stor vekt på å danne gode sosiale relasjoner, samt å bli kjent med skolens område og rutiner. Vi holder til på vår egen base skjermet fra storebasen, hvor målet er lek og utfoldelse i en trygg atmosfære. Barna får tett oppfølging fra meget dyktige assistenter, og tilbud om egne kurs og aktiviteter i løpet av året. Når året nærmer seg slutten gjør vi oss klare til å ta steget opp til 2. trinn og Storebasen.

Ukeplan henges på oppslagstavlen og ligger tilgjengelig på her.  

Vi sender ut ukeplaner, månedsbrev og anne informasjon via portalen i Skoleplattformen Oslo. Dere som foresatte oppfordrers til å bruke Skolemeldingsapp'en til å lettere motta meldinger fra oss.

Påmelding til ferier og fridager

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut påmeldingsskjema som må leveres tilbake til Aktivitetsskolen, innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

Les mer detaljer i vår halvårsplan som vi legger ut i begynnelsen av september. 
(minner om at halvtårsplanen er veiledende og kan endres i takt med skolens planer).

Fra 20. august skal alle krysse seg inn og ut på Storebasen. Det er en rutine som er kjempeviktig for oss hele året, og som vi lærer barna første uke.