Utmeldelse

Om en elev skal slutte på Lilleaker skole er det viktig å fylle ut utmeldelses dokument og levere til kontaktlærer eller på kontoret slik at alle detaljer blir riktig.

Lilleaker skole