Utmeldelse

Om en elev skal slutte på Lilleaker skole er det viktig å fylle ut utmeldelses dokument og levere til kontaktlærer eller på kontoret slik at vi kan overføre elev til sin ny skole.

Om eleven går i 1.-4- trinn må barnet også bli meldt ut av Aktivitetsskolen via Oslo Kommune sin søknadsportal.

Utmeldelse

Lilleaker skole