PPT

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte henvende seg til skolen, som henviser til PPT. 

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommune sine hjemmesider.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Kontaktdetaljer

PPT rådgiver:
Silje Knutsen
Tlf: 47 51 97 44
Tilgjengelig på skolen på torsdager

Logoped:
Monica Brochmann
Tlf: 97 12 42 67
Tilgjengelig på skolen på mandager