Åpningstider

  • Aktivitetsskolen Lilleaker har åpent 07.30– til skolestart og fra skoleslutt til 17.00 mandag til fredag.
  • I skolens ferier har vi åpent 07.30–17.00. 
  • "Røde" dager og hele juli holder vi stengt.
  • For skoleåret 2018/2019 har Aktivitetsskolen stengt 2. Januar 2019 og 31. mai 2019  i forbindelse med planleggingsdager. Skoleåret 2019/2020 holder vi stengt 1. og 2. august i forbindelse med planlegging
  • For skoleåret 2019/2020 har Aktivitetsskolen stengt 1 og 2 August i forbindelse med planlegging
smilende barn