Endring av opphold

Heldagsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. Heldagsplass på AKS innebærere at barnet kan være på AKS på morgenåpning og etter skoletid hver dag. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier.

Halvdagsplass

(Vedtatt i driftsstyret 21.09.15). 

  • Ved bruk av halvdagsplass på Aktivitetsskolen Lilleaker kan plassen benyttes tre faste dager pr. uke etter skoletid og inntil fem dager i uka før skoletid, innenfor en ramme på 12 timer per uke. Dette må avtales på forhånd. 
  • I skolens ferier kan plassen benyttes to hele dager pr uke.
  • Vedtaket gjelder fra og med 01.01.16 for alle halvdagsplasser ved skolen.

Aktivitetsskolen er åpen før og etter skoletid, samt i skolens ferier, fridager og lærernes etterutdanningsdager.
Det holdes stengt jul- og nyttårsaften, offentlige høytidsdager, samt hele juli måned.

Se på Oslo Kommune sin hjemmeside for mer informasjon

Endring av opphold

Dersom du ønsker endringer i oppholdstiden må det søkes om dette. Endring fra heltidsplass til deltidsplass kan søkes om med virkning fra 1 januar eller 1 august. Søknadsfristen for å endre med virkning fra 1. januar er 30. november og for å endre med virkning fra 1. august er søknadsfristen 1. Juni. 
HUSK: Dette gjelder hvis man ønsker å endre fra heltid til deltid.

Ved oppsigelse av plass gjelder følgende: 1 måneds oppsigelses tid fra den 1. i måneden. Det vil si at hvis du sier opp 30. september gjelder utmeldingen fra 1. november.

Unntak ved oppsigelse av plass med virkning fra 1. August-da må man si opp innen 1. Juni

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere

VIKTIG! Om barnet skal endre oppholdstiden, si opp plassen eller søke plass på AKS kan det kun gjøres gjennom søknadsportalen på Oslo Kommunes hjemmeside.