Forventninger

Forventninger fra Lilleaker skole til deg som elev

Skolen forventer at:

 • skolesekken er ryddig og pakket med det du trenger for dagen, bl.a. mat, bøker og pennal
 • du er like grei mot andre som du vil at andre skal være mot deg
 • du følger skolens regler og beskjeder som du får av de voksne
 • du jobber så godt du kan med skolearbeidet
 • du gir ros til medelever og voksne når de gjør noe som du synes er bra

 

Forventninger fra Lilleaker skole til deg som foresatt

Skolen forventer at:

 • du følger opp og støtter ditt barns skolearbeid og gir ditt barn rikelig med ros og oppmuntring
 • du leser all informasjon som kommer fra skolen
 • du kommer på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre arrangement i skolens regi 
 • du er solidarisk med skolen og tar direkte kontakt dersom det er noe du er uenig i

 

Forventninger til ansatte på Lilleaker skole

Elever og foresatte kan forvente at:

 • de voksne motiverer og tilrettelegger for læring og utvikling
 • de voksne ser den enkelte elev og sørger for et positivt læringsmiljø
 • de voksne er tydelige ledere for elevene
 • de voksne gir de foresatte god informasjon om elevens skolesituasjon
barn holder hånd