Biblioteket

Åpningstid og bemanning

Biblioteket har varierte åpningstider, og det er en lærer til stede i åpningstiden. Utenom vanlig åpningstid, kan elevene besøke biblioteket sammen med sin egen lærer.

Om det er noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med en av oss på biblioteket.

Hilsen Ellen Rygh

Søk i Lilleakers bokbase.

 
Vi har et godt utvalg av bøker både innen fagbøker og skjønnlitteratur på både engelsk og norsk. Her skal alle kunne finne bøker som passer for seg, både de yngste og de eldste elevene.

Vi er glade for at biblioteket blir brukt aktivt, og for at det skal være et hyggelig sted å være. I tillegg til at vi skal ivareta et effektivt utlån av bøker, er det noen regler som må følges opp.

Låneregler ved Lilleaker skole

 • Alle utlån må registreres på data.
 • Elevene i første og andre klasse får låne en bok av gangen. De eldre elevene kan få låne inntil tre bøker.
 • Du må levere bøkene som er forfalt, før du kan låne en ny.
 • Lånetiden er 4 uker.
 • Bøker leveres i den oransje kassen inne på biblioteket.
 • Du må aldri låne bøker fra den oransje kassen.
 • Bøker som blir ødelagt eller borte, må erstattes
 • Vi skriver ut purrebrev i begynnelsen av hver måned.
 • Bøker som er purret, må leveres med en gang. Gi beskjed om du vil låne boken en måned til, eller om du mener at boken er innlevert.

 

Rutiner ved krav om erstatning

 • Eleven får inntil 3 purringer.
 • Dersom boken ikke er levert etter 3. purring, skrives det ut erstatningskrav i Mikromarc. Dette sendes som brev til elevens foresatte. Penger innbetalt blir ikke tilbakeført selv om boken dukker opp.
 • Dersom boken ikke blir levert eller erstattet, blir kravet levert skolens kontor, som sender faktura til foresatte via Utdanningsetatens EFT kompetansesenter. Faktureringskostnader blir lagt til kravet. Etter dette er det bare betaling som gjelder, kravet blir ikke slettet dersom boken blir funnet. For at erstatningskravet og gjelden skal bli slettet fra skolebibliotekets utlånssystem, må fakturaen merkes med elevens navn og skole.
Biblioteket