Zoonen

4. trinn holder til på aktivitetsskolens mest eksklusive rom: Zoonen. Her får barna boltre seg mer eller mindre fritt, og dette er noe mange har gledet seg til i flere år. De får ta del i å forme basen etter sine behov og interesser sammen med de voksne. Siden de er størst på AKS får de også mer ansvar og oppgaver på Zoonen. Vi tilbyr mange spennende og lærerike aktiviteter med utgangspunkt i rammeplanen og temaområdene. Engasjerte ansatte bruker sine interesser og spesialkompetanse innen våre temaområder. Det legges også til rette for mye kreativ lek og skapning av gode sosiale relasjoner på tvers av trinnet. Vi avslutter de fire årene på aktivitetsskolen med overnatting på skolen. Dette er en tradisjon som barna setter veldig pris på, og gir en fin avslutning for både barn og voksne.

Vi sender ut ukeplaner, månedsbrev og annen informasjon via portalen i Skoleplattformen Oslo. Dere som foresatte oppfordrers til å bruke Skolemeldingsapp'en til å lettere motta meldinger fra oss.

Påmelding til ferier og fridager

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut påmelding som må besvares innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

 

Rutiner

Det er viktig at dere passer på at barnet deres blir krysset inn om morgenen og ut om ettermiddagen på Storebasen.  

Barna må ha med 2 matpakker tirsdager, torsdager og fredager.

Vi serverer 1 måltid mandager og onsdager, så disse dagene sender dere med 1 matpakke.

Vi er mye ute hver dag, så sørg for gode uteklær, regntøy og ekstra skift.  Vi gir beskjed hvis vi skal på turer eller har aktiviteter som krever at man tar med seg noe spesielt.