Zoonen

4. trinn holder til på aktivitetsskolens mest eksklusive rom: Zoonen. Her får barna god plass til å boltre seg på, og dette er noe mange har gledet seg til i flere år. De får ta del i å forme basen etter sine behov og interesser sammen med de voksne. Siden de er størst på AKS får de også mer ansvar og oppgaver på Zoonen. Vi tilbyr mange spennende og lærerike aktiviteter med utgangspunkt i læreplanen og kompetansemålene. Engasjerte ansatte bruker sine interesser og spesialkompetanse innen våre satsningsområder. Det legges også til rette for mye kreativ lek og skapning av gode sosiale relasjoner på tvers av trinnet. Vi avslutter de fire årene på aktivitetsskolen med overnatting på skolen. Dette er en tradisjon som barna setter veldig pris på, og gir en fin avslutning for både barn og voksne.

Vi sender ut ukeplaner, månedsbrev og anne informasjon via portalen i Skoleplattformen Oslo. Dere som foresatte oppfordrers til å bruke Skolemeldingsapp'en til å lettere motta meldinger fra oss.

Påmelding til ferier og fridager

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut påmeldingsskjema som må leveres tilbake til Aktivitetsskolen, innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

Les mer detaljer i vår halvårsplan som vi legger ut i begynnelsen av september. 
(minner om at halvtårsplanen er veiledende og kan endres i takt med skolens planer).