Elevskader

Ved sykdom:

Blir elever syke i skoletiden (vondt i hodet, magen e.l.), vil skolens administrasjon i samråd med lærer og eleven vurdere om vi skal ta kontakt med foresatte. Elever vil ikke kunne gå fra skolen uten at foresatte har blitt kontaktet.

Ved skade:

Dersom elever skader seg i skoletiden vurderer vi skaden, ofte i samråd med helsesøster. Vi kontakter om nødvendig foreldre. Hvis legebesøk er påkrevet er det foreldrene som følger barnet.  Ved akutt legebehov og vi ikke kan få tak i foreldre raskt, følger vi barnet til legevakt. Foresatte må komme etter så raskt som mulig. En representant fra skolen vil være tilstede inntil foresatte kommer.

Skolen skriver en intern skademelding ved alle skader som medfører eller kan medføre legebesøk/senskader. Deretter er det foresattes ansvar å melde skaden til Oslo Pensjonsforsikring.

Det er slike skader som kan meldes:

  • Tannskader – utslåtte og løse tenner
  • Bruddskader
  • Hodeskade – f.eks hjernerystelse
  • Forstuing og korsbåndskade
  • Ryggskade som krever behandling
  • Kutt- og brannsår som kan gi arr
  • Alvorlige skader
  • Skader man er usikre på omfanget av

Det er foresatte som skal fylle ut og sende OPF skademeldingsskjema. Skolen skal kun formidle skjemaet og bekrefte på skjemaets side 2 at eleven er tilknyttet skolen ved å signere og stemple skjemaet.

Opplysninger om forsikringen og skademeldingsskjemaet finner du på Oslo Pensjonsforsikrings hjemmesider.

Melding om skaden skal også sendes til NAV, da det er NAV som dekker eventuelle behandlingsutgifter. Dette skjema finner man på NAV sine sider, skjema 13-10.01

Dette fylles også ut av foresatte og stemples av skolen før innsending.

 Det foreligger etter forsikringsavtaleloven (FAL) § 18-5 ett års meldefrist. Det er derfor ingenting i veien for å vente og se an situasjonen hvis man lurer på om en skade skal meldes eller ei. Forsikringen har en varighet på 10 år etter skadedato, jf.  FAL 18-6, 1. ledd. Etter denne dato er saken uansett foreldet. 

Ta kontakt med skolens kontor dersom dere har noen spørsmål eller trenger veiledning. 

Barn hopper paradis.