Elevrådet

Elevrådet har jevnlige møter gjennom hele året. Da tar vi opp saker som elevene er opptatt av. Noen eksempler på saker elevene har tatt opp er flere sykkelstativ. Elevrådet skrev skriftlig søknad allerede i oktober 2015, og etter flere års iherdig purring og arbeid fikk de gjennomslag for dette og nye sykkelstativer i august 2017. På våren 2018 fikk de gjennomslag for en ny søppeldunk i skolegården. 

De tar opp mange lokale saker, som å minne om at man må holde doene rene, nye balltre, spille musikk i skolegården om fredagene (noe 7.trinn får lov til) osv.

Elevrådet er med på markeringer som å holde taler og snorklipper eksempelvis da vi fikk nytt lekestativ i skolegården. Siste skoledag presenterer elevrådet saker de har jobbet med gjennom året for hele skolen på en fellessamling. De er også pådrivere i vårt arbeid med å holde skolen så mobbefri som mulig.

Elevrådslærer: Hanne E. Pedersen

Elevrådet 2018/2019

3A - Ylva og Thomas
3B - Thea og Peder
4A - Isabelle og Ferdinand
4B - Maja og Christina
5A - Madeleine og Edvard
5B - Sonja og Otto
6A - Nora og Iver
6B - Caroline og Filip
7A - Tale og Christoffer
7B - Petronella og Victor

Elevråd i grunnskolen

Alle skoler skal ha elevråd.
Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og de andre som bestemmer på skolen.
Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen