Elevrådet

Elevrådet har jevnlige møter gjennom hele året. Da tar vi opp saker som elevene er opptatt av. Et eksemple på en sak elevene har tatt opp er flere sykkelstativ. Elevrådet skrev skriftlig søknad allerede i oktober 2015, og etter flere års iherdig purring og arbeid fikk de gjennomslag for dette og nye sykkelstativer i august 2017.

De tar opp mange lokale saker, som å minne om at man må holde doene rene, nye balltre, spille musikk i skolegården om fredagene (noe 7.trinn får lov til) osv.

Elevrådet er med på markeringer som å holde taler og snorklipper eksempelvis da vi fikk nytt lekestativ i skolegården. Siste skoledag presenterer elevrådet saker de har jobbet med gjennom året for hele skolen på en fellessamling. De er også pådrivere i vårt arbeid med å holde skolen så mobbefri som mulig.

Elevrådslærer: Hanne E. Pedersen


Elevrådet 2017-2018
Klasserepresentantene:

3A: Miriam og Marius 
3B: Nive Olava og Per 

4A: Orri og Oda 
4B: Even og Emma

5A: Karoline og Herman
5B: Mina og Elias

6A: Elsa og Oscar 
6B: Hannah og Kai

7A: Ingrid og Vilji
7B: Yvonne og Iver
7C: Maya og Sverre

1. og 2. klasse blir informert via sine faddere (6. og 7. klasse).

elevrådet

Elevråd i grunnskolen

Alle skoler skal ha elevråd.
Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og de andre som bestemmer på skolen.
Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen

Drawing of a city