Gratis kjernetid for 1. trinn på Lilleaker

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

   

 

 

 

13:00-15:30

13:00-15:30

13:30-15:30

13:30-15:30

13:00-16:00

 

Første klasse er organisert slik at halve klassen starter henholdsvis mandag eller tirsdag kl. 09.30,
for å kunne gi en god oppstart med halv klasse disse dagene.
Vi legger derfor en time av gratis tilbudet på mandag eller tirsdag, etter hvilken dag elevene starter senere.

I skolens ferieuker inkluderer tilbudet to dager på AKS, og på inneklemte fridager kan man benytte seg av AKS fra 07:30 - 12:15

 

Ønsker du å benytte deg av AKS før skolen, fra 07:30-08:30 og fra 15:30/16:00 til stengetid kl. 17:00 må man benytte seg av heldagsplass.

Da kan man også være på AKS når vi holder ferieåpent og på inneklemte dager uten tidsbegrensing.

 

På AKS Lilleaker har vi utetid fra 14:00-15:00 og aktivitetstilbud  fra 15:00-16:00 for 1 trinn.