17. mai-hilsen fra Lilleaker skole

17. mai tog Karl Johan.

I dag har juniorene til skolekorpset spillt for elevene på 1. - 5. trinn på skolen!
Dette var en hyggelig markering, og et glimt av 17. mai for elevene på skolen.

17. mai vil korpset ha en markering i skolegården kl. 08.00, og denne vil bli livestreamet på Facebooksiden til Lilleaker skoles musikkorps.
Her  kan dere følge direktesendingen og lese mer om arrangementet til korpset på 17. mai.

På skolen er vi endelig igang for alle elevene på skolen.
Det har vært en utfordrende tid for elever, foresatte og lærere.
Takket være en flott innsats fra alle, og positiv og god støtte fra foresatte har vi kommet oss igjennom dette på en god måte.

Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og det er fortsatt mye uklart fremover.

På skolen følger vi de smitteverntiltakene vi får fra myndighetene, men det er ikke lett for elevene å følge alle rådene. Vi minner likevel om veilederen, som dere finner på UDIR sine hjemmesider, HER

De tre viktigste rådene gjelder fremover:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det kommer flere spørsmål fra foresatte om hvordan de skal forholde dere til reglene som finnes. Vi kan ikke gi noen klare svar, men oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet, FHI (følg lenke). Kort oppsummert.

Råd om samvær og lek for barn og unge på fritiden:

  • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås andre barn og ungdommer utenfor familien.
  • For barn og unge som er tilbake i barnehage og på skolen, bør lek og samvær med andre barn på fritiden fortrinnsvis gjøres med de som de er i samme gruppe med der. Samvær og lek med andre barn og unge bør begrenses til noen få.
  • Større barn og ungdom må minnes på å holde avstand til andre, også i uformelle settinger.
  • Lek og samvær bør fortrinnsvis skje utendørs.
  • Begrens overnattingsbesøk.
  • Vask hender ofte, både før og etter samvær/lek, og ha god hostehygiene.
  • Opptil 20 barn og unge kan møtes, men alle bør holde minst én meters avstand til hverandre.

Skolen har på bakgrunn av disse retningslinjene valgt å avlyse sommeravslutninger og foreldremøter denne våren. Vi håper at oppstarten til høsten vi forløpe som normalt.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg og strålende 17. mai!