Lekeledere i gang på Lilleaker skole!

Lekeledere

Det er stor oppslutning om ordningen, hele klasser har meldt seg som lekeledere og vi har laget et rullering slik at alle får prøve seg i løpet av våren.

Vi har 10 lekeledervester, og det vil være 10 lekeledere ute i hvert store friminutt, kl. 11.30-12.00.

Lekelederne vil bli fordelt på nedre og øvre skolegård.

Klassene på 6. og 7. trinn har hver sin dag i uken da de er lekeledere.

Lekelederordningen rundes av i begynnelsen av juni med en avslutningsfest, diplom og heder og ære på sommeravslutningen i samlingssalen.