Nytt år med Lilleaker skolekor

Lilleaker skolekor

Nye medlemmer er hjertelig velkommen hvis de har lyst til å prøve seg.