Utbedringer av Lilleakerveien

Infobrev skolevei februar 2020

Les vedlagte informasjonsbrev fra Undervisningsbygg.

Det vil i en lang periode ikke være mulig å parkere i Lilleakerveien, og der vil også være redusert fremkommelighet. Vi oppfordrer alle til å la bilen stå i denne perioden. 
Det er fint om dere har trygge følgegrupper av elever, og lar elevene gå til skolen.
Om dere kommer fra nedsiden av Ullernchausseen, oppfordrer vi alle til å benytte gangbroen for å slippe å gå inn i anleggsområdet.