Er du en pappa eller mamma som ønsker å bli en enda bedre omsorgsgiver for dine barn?

icdp

Dere inviteres til å delta i en foreldregruppe for barn mellom 6 – 12 år. Dette er et lavterskeltilbud som alle foreldre kan være med på hvis du har barn i denne aldersgruppen. Tilbudet er gratis. Gruppen vil være norsktalende, men familier som kan norsk fra andre nasjonaliteter kan gjerne delta. Oppstart onsdag 17.oktober kl. 17.30 på Familiens hus, Hoff terrasse 20, 0275 Oslo. Gruppen møtes 8 ganger i ca 1,5-2 timer og ledes av 2 helsesøstre som skal sertifisertes som  ICDP Gruppen møtes 8 ganger i ca 1,5-2 timer og ledes av 2 helsesøstre. Deter barnepass for de som har behov for det. 

Påmelding til Kirsten Eeg-Larsen kirsten.eeg-larsen@bun.oslo.kommune.no

Les invitasjonen for flere detaljer og tidspunkter